Milletvekili veritabani

Hakkari milletvekilleri

Hakkari milletvekilleri

Hakkari ili milletvekili donemleri

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hakkari ilinden milletvekili cikaran partiler

AKP ANAP AP BAĞ BAĞ. CHP DYP FP GP HP SHP YTP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64