Milletvekili veritabani

Kars ili TİP

Kars TİP

Donemler: 13

Tum zamanlar TİP Kars ili milletvekilleri

Adil KURTEL1 defa

TİP Kars ili donem milletvekil sayilari

13. donem 1 milletvekili 1/9 (%11)

Kars ilinden milletvekili cikaran tum partiler

AKP ANAP AP CHP DP DSP DYP HP MDP MHP MSP RP SHP TİP YTP Tum donemler TİP milletvekili cikardigi sehirler

Adana Ankara Denizli Diyarbakır Hatay İstanbul İzmir Kars Konya Malatya Şanlıurfa Tekirdağ Yozgat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64