Milletvekili veritabani

Namık Kemal ATAHAN

Milletvekili Namık Kemal ATAHAN hakkinda bilgi

Namık Kemal ATAHAN milletvekili oldugu partiler

DSP

Namık Kemal ATAHAN milletvekili oldugu sehirler

Hatay

Namık Kemal ATAHAN vekil oldugu donemler

21. DonemHatayDSP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64