Milletvekili veritabani

İsmet KAPISIZ

Milletvekili İsmet KAPISIZ hakkinda bilgi

İsmet KAPISIZ milletvekili oldugu partiler

CKMP
MP

İsmet KAPISIZ milletvekili oldugu sehirler

Konya
Yozgat

İsmet KAPISIZ vekil oldugu donemler

14. DonemYozgatMP
13. DonemKonyaMP
12. DonemYozgatCKMP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64