Milletvekili veritabani

Melahat GEDİK

Milletvekili Melahat GEDİK hakkinda bilgi

Melahat GEDİK milletvekili oldugu partiler

AP

Melahat GEDİK milletvekili oldugu sehirler

Aydın
Samsun

Melahat GEDİK vekil oldugu donemler

13. DonemSamsunAP
12. DonemAydınAP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64