Milletvekili veritabani

Soner AKSOY

Milletvekili Soner AKSOY hakkinda bilgi

Soner AKSOY milletvekili oldugu partiler

AKP

Soner AKSOY milletvekili oldugu sehirler

Kütahya

Soner AKSOY vekil oldugu donemler

23. DonemKütahyaAKP
22. DonemKütahyaAKP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64