Milletvekili veritabani

Necdet BUDAK

Milletvekili Necdet BUDAK hakkinda bilgi

Necdet BUDAK milletvekili oldugu partiler

AKP
CHP

Necdet BUDAK milletvekili oldugu sehirler

Edirne

Necdet BUDAK vekil oldugu donemler

23. DonemEdirneAKP
22. DonemEdirneCHP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64