Milletvekili veritabani

Yusuf Ziya KAZANCIOĞLU

Milletvekili Yusuf Ziya KAZANCIOĞLU hakkinda bilgi

Yusuf Ziya KAZANCIOĞLU milletvekili oldugu partiler

HP

Yusuf Ziya KAZANCIOĞLU milletvekili oldugu sehirler

Trabzon

Yusuf Ziya KAZANCIOĞLU vekil oldugu donemler

17. DonemTrabzonHP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64