Milletvekili veritabani

Eskişehir milletvekilleri

Eskişehir milletvekilleri

Eskişehir ili milletvekili donemleri

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Eskişehir ilinden milletvekili cikaran partiler

AKP ANAP AP CHP CKMP DSP DYP HP MHP RP SHP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64